Giải Pháp Bán Hàng

Máy bộ đàm Kenwood TK-3178

1.550.000 VNĐ 2.150.000VNĐ

-28%

Máy bộ đàm Kenwood TK-2000

1.250.000 VNĐ 1.400.000VNĐ

-11%

Bộ đàm Motorola MT-308

380.000 VNĐ 600.000VNĐ

-37%

Bộ đàm Motorola MT 918

450.000 VNĐ 600.000VNĐ

-25%